Blog

kobieta szkoli pracownika

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy, ryzyko zawodowe jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy". W praktyce oznacza to wszystko, co może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom w miejscu pracy. Na podstawie określenia niniejszych zagrożeń można wprowadzić środki, których zadaniem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Czytaj więcej