Blog

szkolenie bhp

Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Obowiązujące regulacje z zakresu kodeksu pracy nakładają na pracodawców wiele powinności związanych z koniecznością zapewnienia wszystkim zatrudnionym odpowiednich warunków do wykonywania swoich codziennych zadań. Obejmują one zarówno właściwe przygotowanie w obszarze BHP, jak i zajmowania się formalnościami dotyczącymi przebiegu stosunku pracy czy prowadzenia różnego rodzaju rejestrów, w tym choćby dokumentacji powypadkowej. We Wrocławiu przy zajmowaniu się kwestiami dotyczącymi BHP wsparciem będzie firma ADREM specjalizująca się w kompleksowym doradztwie i szkoleniu pracowników. Przekonajmy się, czym jest szkolenie wstępne.

Czytaj więcej

dokumentacja powypadkowa

Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym bezpiecznych warunków do wykonywania powierzonych zadań. Wśród powinności zakładu pracy znajduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy i zastosowanie adekwatnych do ich poziomu środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Niestety nawet najlepsze zabezpieczenia niekiedy zawodzą, może się więc zdarzyć, że któryś z pracowników odniesie obrażenia lub nawet poniesie śmierć. W takich sytuacjach niezbędne okaże się opracowanie przewidzianej przez przepisy dokumentacji powypadkowej. We Wrocławiu przy jej przygotowaniu pomaga firma ADREM specjalizująca się w kompleksowym doradztwie BHP. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat tego opracowania.

Czytaj więcej

znaki bezpieczeństwa

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Znaki bezpieczeństwa odgrywają w tym kontekście kluczową rolę, informując i ostrzegając ludzi przed różnymi zagrożeniami.

Czytaj więcej

Szkolenie BHP

Kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa i przygotowanie ich do codziennych zadań. Kluczowe znaczenie mają szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Jak często należy je przeprowadzać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

kobieta z tabletem na tle pracowników

Czym są instrukcje bhp?

Niemal każda czynność wykonywana w ramach pracy zawodowej wiąże się z pewnym ryzykiem, które może mieć wpływ na nasze zdrowie. Aby zminimalizować ilość i częstotliwość występowania nieszczęśliwych wypadków tworzone są instrukcje BHP. Czym one są? I co warto o nich wiedzieć? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

akcesoria ochronne w pracy

Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Fakt zatrudniania pracowników oznacza, że nasza firma się rozwija i że możemy osiągać coraz większe cele. Jednocześnie jest to jednak duży obowiązek, który wiąże się z koniecznością dopilnowania różnego typu formalności. Jedną z najważniejszych kwestii jest przestrzeganie zasad BHP oraz dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Na czym polega ten proces? I z jakich etapów się składa? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

kobieta szkoli pracownika

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy, ryzyko zawodowe jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy". W praktyce oznacza to wszystko, co może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom w miejscu pracy. Na podstawie określenia niniejszych zagrożeń można wprowadzić środki, których zadaniem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Czytaj więcej