Blog

znaki bezpieczeństwa

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Znaki bezpieczeństwa odgrywają w tym kontekście kluczową rolę, informując i ostrzegając ludzi przed różnymi zagrożeniami.

Czytaj więcej

Szkolenie BHP

Kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa i przygotowanie ich do codziennych zadań. Kluczowe znaczenie mają szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Jak często należy je przeprowadzać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

kobieta z tabletem na tle pracowników

Czym są instrukcje bhp?

Niemal każda czynność wykonywana w ramach pracy zawodowej wiąże się z pewnym ryzykiem, które może mieć wpływ na nasze zdrowie. Aby zminimalizować ilość i częstotliwość występowania nieszczęśliwych wypadków tworzone są instrukcje BHP. Czym one są? I co warto o nich wiedzieć? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

akcesoria ochronne w pracy

Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Fakt zatrudniania pracowników oznacza, że nasza firma się rozwija i że możemy osiągać coraz większe cele. Jednocześnie jest to jednak duży obowiązek, który wiąże się z koniecznością dopilnowania różnego typu formalności. Jedną z najważniejszych kwestii jest przestrzeganie zasad BHP oraz dokonanie oceny ryzyka zawodowego. Na czym polega ten proces? I z jakich etapów się składa? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

kobieta szkoli pracownika

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy, ryzyko zawodowe jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy". W praktyce oznacza to wszystko, co może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom w miejscu pracy. Na podstawie określenia niniejszych zagrożeń można wprowadzić środki, których zadaniem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Czytaj więcej