Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przywiązuje się do kwestii bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Znaki bezpieczeństwa odgrywają w tym kontekście kluczową rolę, informując i ostrzegając ludzi przed różnymi zagrożeniami.

Prawne regulacje dotyczące znaków bezpieczeństwa

Przepisy prawa regulujące stosowanie znaków bezpieczeństwa można znaleźć w kilku aktach prawnych. Pierwszym z nich jest norma PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach przeciwpożarowych. Ponadto stosowanie znaków bezpieczeństwa reguluje także norma PN-EN 61310-1:2009 wersja polska Maszyny. Bezpieczeństwo. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych dotykowych. 

Praktycznych wskazówek co do stosowania znaków bezpieczeństwa udzieli również nasz specjalista BHP we Wrocławiu.

Rola znaków bezpieczeństwa w miejscach pracy

Znaki bezpieczeństwa są nieodłącznym elementem każdego stanowiska pracy i w dużej mierze przyczyniają się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom. Ich główną funkcją jest informowanie o obecności potencjalnych zagrożeń, takich jak wysokie napięcie, chemikalia czy maszyny oraz o konieczności stosowania ochrony osobistej, np. kasków, rękawic czy okularów.

Jednakże znaki te mają również inne, równie ważne funkcje. Są one narzędziem do komunikacji między pracownikami, ułatwiającym poruszanie się i pracę w danym miejscu oraz sytuacjach awaryjnych. Ponadto mogą pomóc w wychwytywaniu błędów i niedociągnięć w organizacji pracy, pozwalając na ich szybką korektę i podnoszenie jakości środowiska pracy.

Co ważne znaki bezpieczeństwa – w tym oznakowania przeciwpożarowe – dotyczą nie tylko pracowników, ale wszystkich innych osób przebywających na terenie miejsca pracy. W razie wypadku ich brak może skutkować roszczeniami z powództwa cywilnego ze strony osób poszkodowanych.

Lokalizacja znaków bezpieczeństwa

Aby znaki bezpieczeństwa spełniały swoją funkcję, należy umieścić je w odpowiednich miejscach. Przede wszystkim powinny być wyraźnie widoczne dla osób, których dotyczą, oraz umieszczone w taki sposób, aby nie dawały się przeoczyć. W miarę możliwości, należy stosować je na tle kontrastowym oraz z dbałością o oświetlenie.

W przypadku stanowisk pracy, takie znaki powinny być umieszczone w pobliżu maszyn czy urządzeń stanowiących źródło zagrożenia lub przy wejściach do pomieszczeń, w których występują niebezpieczne substancje.