Instrukcje BHP - Wrocław

katalogi z dokumentami

Instrukcje BHP to zbiór zasad obowiązujących w danym miejscu pracy oraz na konkretnym stanowisku. Powinny one zawierać kilka istotnych i niezmiennych informacji, dotyczących:

czynności, jakie należy podjąć przed rozpoczęciem pracy,
zasad bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy,
czynności, jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,
postępowania w sytuacjach awaryjnych.
W ramach naszej działalności zajmujemy się sporządzeniem instrukcji bhp dla firm z Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. Jeżeli zależy Państwu na wysokiej jakości świadczonych usług, zapraszamy do kontaktu.

Zobacz też: wypadki przy pracy

 

Czego dotyczą instrukcje BHP?

Paragraf 41.1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp (J.t. Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) nakazuje pracodawcom udostępniać pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje stanowiskowe BHP dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postepowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj też: Czym są instrukcje bhp?

 

Tworzenie instrukcji przez specjalistę BHP

Tworzeniem instrukcji BHP powinien zająć się wykwalifikowany specjalista BHP, który zadba o odpowiednie przedstawienie warunków bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. Jeżeli szukają Państwo specjalisty BHP we Wrocławiu, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Przygotowujemy instrukcje dla każdego stanowiska pracy, zarówno dla pracowników biurowych, jak i fizycznych. Poza tym zajmujemy się prowadzeniem szkoleń BHP, w tym szkoleń dla hakowych sygnalistów. Przed sporządzeniem instrukcji BHP lub przeprowadzeniem szkolenia, należy podjąć odpowiednie przygotowania i zajęć się oceną ryzyka zawodowego i stanowiska pracy oraz występujących na nim zagrożeń bezpieczeństwa. Ocena stanowisk pracy dotyczy obsługi maszyn manualnych oraz automatycznych. Są to np. podnośniki, profesjonalne narzędzia, sprzęt medyczny, źródła promieniowania, a także stanowiska pracy przy komputerze. Po dokonaniu dogłębnej oceny, specjalista kształtuje instrukcje stanowiskową BHP. Jej brak, w razie wypadku, rodzi poważne konsekwencje prawne, a winą za zaistniałe nieszczęście obciążony zostaje pracodawca. Jeśli chcą Państwo uniknąć przykrych sytuacji związanych z nieprawidłową oceną stanowiska pracy lub brakiem stanowiskowej instrukcji BHP, zachęcamy do kontaktu.

Wykwalifikowany specjalista BHP

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym sporządzenie instrukcji BHP dla firm i stanowisk realizuje doświadczony i wykwalifikowany specjalista BHP. Nasz specjalista ma odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające jego profesjonalne podejście do świadczonych usług. Nadrzędnym celem jest sprawowanie kontroli w danym miejscu pracy. W tym celu wykonuje się szereg czynności, a jedną z nich jest przygotowywanie instrukcji BHP. Klienci z województwa dolnośląskiego mogą również liczyć na wstępne i okresowe szkolenia BHP przeprowadzane przez specjalistę BHP. Specjalista każdą usługę realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualną wiedzą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu. Ustalimy z Państwem szczegóły współpracy.