Szkolenia BHP we Wrocławiu

spotkanie szkoleniowe

Szkolenia BHP, prowadzone dla firm na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego, to jeden z głównych obszarów naszej działalności. Przeprowadzenie tych szkoleń jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a niedopełnienie swoich obowiązków rodzi poważne konsekwencje prawne. Obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników w tym zakresie narzuca Kodeks Pracy. Jest to jeden z najczęściej kontrolowanych tematów przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Zadanie to najlepiej zlecić firmie zewnętrznej, posiadającej aktualną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu szkoleń. Jeżeli zależy Państwu na profesjonalnym szkoleniu BHP we Wrocławiu i województwie dolnośląskim, zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń wstępnych i okresowych. Stacjonarne szkolenia mogą być prowadzone zarówno w siedzibie firmy jak i u klientów. Szkolenia bhp mogą być realizowane także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii. Przepisy tzw. " covidowe" pozwalają na przeprowadzanie wszystkich rodzajów szkoleń BHP, w tym szkoleń wstępnych w formie zdalnej. 

Zobacz też: ryzyko zawodowe

 

Szkolenia BHP wstępne

Wstępne szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy po raz pierwszy podejmują zatrudnienie w danym zakładzie. Zgodnie z przepisami powinny być one przeprowadzone w pierwszym dniu zatrudnienia. Typowe wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch etapów. Pierwszy to instruktaż ogólny przeprowadzany przez specjalistę BHP, a drugi to instruktaż stanowiskowy. Obowiązek jego przeprowadzenia spoczywa na przełożonym, który legitymuje się czynnym szkoleniem BHP (okresowym) dla kadry kierowniczej. Pracownik otrzymuje instrukcje stanowiskowe, które zawierają informacje o bezpieczeństwie na danym stanowisku pracy. Za organizację szkoleń jest też odpowiedzialny specjalista BHP. Wstępne szkolenie BHP jest ważne przez rok, a w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiskach kierowniczych – przez pół roku, dlatego należy pamiętać o regularnym odnawianiu kursu BHP. Zaniedbanie tego obowiązku rodzi wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Zgodnie z Kodeksem Pracy ten „…kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.

 

Szkolenie BHP okresowe

Oferujemy przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Zanim wstępne szkolenie BHP straci swą ważność, pracownicy muszą zostać poddani szkoleniom okresowym BHP. Celem takiego szkolenia jest zaznajomienie pracowników z nowymi informacjami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Do przeprowadzania szkoleń są uprawnione firmy, które prowadzą zarejestrowaną działalność szkoleniową. Szkolenia okresowe BHP są ważne przez trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (jeden rok, gdy pracują w warunkach szczególnie niebezpiecznych, np. w branży budowlanej lub produkcyjnej) i pięć lat dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Jeśli pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę są wyjątkowo narażeni na wypadki, może on – poprzez wewnętrzne regulacje – skrócić okresy ważności szkoleń. Takie działanie przy wysokiej skali zagrożeń obniży prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.

 

Zalety naszych szkoleń BHP

Jeżeli prowadzą Państwo firmę na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP. Skorzystanie z usług BHP firmy zewnętrznej, prowadzącej szkolenia BHP, niesie za sobą wiele korzyści, między innymi takich jak:

  • Mniejsze koszty niż w przypadku stałego zatrudniania specjalisty BHP
  • Dyspozycyjność
  • Więcej czasu na inne obowiązki firmowe
  • Pełen zakres usług – otrzymanie odpowiednich zaświadczeń i dokumentacji szkolenia.