Wypadki przy pracy - Wrocław

wypadek w pracyW razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego w pracy skutkującego urazem u pracownika, pracodawca musi powołać zespół powypadkowy. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bhp i przedstawiciel pracowników. Jeżeli pracodawca nie zatrudnia pracownika służby bhp, to do zespołu powypadkowego musi powołać specjalistę bhp spoza zakładu pracy.

Zobacz też: Inspektor BHP

Zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzić w ciągu 14-stu dni protokół powypadkowy na podstawie wyjaśnień poszkodowanego i jego dokumentacji medycznej, informacji uzyskanych od świadków zdarzenia oraz oględzin miejsca wypadku.

Zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, a jeżeli jest, to czy nie wystąpiły przesłanki do utraty przez pracownika prawa do świadczeń wypadkowych z ZUS, tj. czy do wypadku nie doszło z ewidentnej winy pracownika i czy pracownik w czasie wypadku nie był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych i innych odurzających. Jeżeli nie zostanie sporządzona dokumentacja powypadkowa to z jednej strony pracownik nie uzyska świadczeń wypadkowych, a z drugiej strony pracodawca jest narażony na grzywnę z powodu nie wykonania ustawowego obowiązku oraz na kontrolę przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik, któremu nie sporządzono dokumentacji powypadkowej nawet po wielu latach i nawet gdy nie jest już pracownikiem firmy, w której doszło do wypadku, może zwrócić się do Sądu pracy aby ten zmusił pracodawcę do sporządzenia dokumentacji powypadkowej. ADREM ze względu na fakt, że od wielu lat świadczy usługi także dla firm z branż o podwyższonym ryzyku wypadkowym takich jak np. budownictwo, ma duże doświadczenie w prawidłowym przeprowadzaniu postępowań powypadkowych. Dotyczy to zwłaszcza wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych, gdzie swoje ustalenia równocześnie prowadzi także prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Ustalenia tych organów mogą doprowadzić pracodawcę i inne osoby kierujące pracownikami na ławę oskarżonych jeżeli zostaną ujawnione nieprawidłowości w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niestety nie jest to jedyne zagrożenie dla pracodawcy. Za wyrokiem skazującym w Sądzie karnym pójdą pozwy w sądach cywilnych o wysokie odszkodowania i renty za utratę zdrowia lub życia kierowane przez poszkodowanych pracowników lub członków ich rodzin.

W Polsce zaczyna mocno rozwijać się rynek prawniczych firm odszkodowawczych, które za odpowiedni procent uzyskanych przed sądami cywilnymi odszkodowań podejmują się reprezentacji poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników po uzyskaniu od nich odpowiednich pełnomocnictw.

Zachęcamy Państwo nie tylko do współpracy w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych, ale także wszystkich innych działań w dziedzinie bhp takich jak szkolenia bhp, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje i audyty bhp itp. Działania te przeprowadzone w profesjonalny sposób stanowią efektywną profilaktykę wypadkową czyli skutecznie obniżają ryzyko wypadkowe.