Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

Obowiązujące regulacje z zakresu kodeksu pracy nakładają na pracodawców wiele powinności związanych z koniecznością zapewnienia wszystkim zatrudnionym odpowiednich warunków do wykonywania swoich codziennych zadań. Obejmują one zarówno właściwe przygotowanie w obszarze BHP, jak i zajmowania się formalnościami dotyczącymi przebiegu stosunku pracy czy prowadzenia różnego rodzaju rejestrów, w tym choćby dokumentacji powypadkowej. We Wrocławiu przy zajmowaniu się kwestiami dotyczącymi BHP wsparciem będzie firma ADREM specjalizująca się w kompleksowym doradztwie i szkoleniu pracowników. Przekonajmy się, czym jest szkolenie wstępne.

Na czym polega szkolenie wstępne?

Wstępne szkolenie BHP to obowiązkowy element przygotowania każdego pracownika do realizacji jego zadań. Głównym celem jest uświadomienie zatrudnionym potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz nauczenie ich, jak zapobiegać wypadkom i chronić swoje zdrowie. Pierwszą część wstępnego szkolenia BHP stanowi przekazanie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy dowiadują się o przepisach prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa, odpowiedzialności pracodawcy i pracownika, a także o zasadach ergonomii. Poruszane są tematy związane z pierwszą pomocą, ochroną przeciwpożarową oraz korzystaniem ze środków ochrony indywidualnej. W tym segmencie szkolenia kładzie się także nacisk na rozumienie znaków bezpieczeństwa oraz na zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Praktyka i zastosowanie wiedzy

Część praktyczna szkolenia BHP koncentruje się na nauczaniu, jak zastosować wiedzę teoretyczną w konkretnych sytuacjach w miejscu pracy. Uczestnicy uczą się, jak prawidłowo używać maszyn i narzędzi, jak unikać zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, a także jak przestrzegać procedur bezpieczeństwa. Jest to także czas na praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz na symulacje ewakuacji w przypadku pożaru czy innego zagrożenia. Po zakończeniu szkolenia wystawiona jest karta szkolenia wstępnego, która uprawnia pracownika do rozpoczęcia pracy. Kolejne szkolenie bhp (okresowe) powinno zostać przeprowadzone przed upływem roku od rozpoczęcia zatrudnienia. Szkolenie okresowe bhp jest ważne przez trzy lata dla stanowisk robotniczych i pięć lat dla pozostałych stanowisk.