Kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa i przygotowanie ich do codziennych zadań. Kluczowe znaczenie mają szkolenia BHP – zarówno wstępne, jak i okresowe. Jak często należy je przeprowadzać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj również: Czym są instrukcje bhp?

Jak często konieczne jest przeprowadzanie szkoleń BHP?

Szkolenia okresowe BHP są ważnym punktem przygotowania do pracy. Powinny więc być przeprowadzane systematycznie, zgodnie z zasadami określonymi w polskim prawie. Okres ważności odbytego szkolenia zależy przede wszystkim od rodzaju pracy i od tego, jak duże zagrożenie występuje na danym stanowisku.

Zgodnie z polskim prawem:

  • szkolenie dla pracowników umysłowych przeprowadzane jest nie rzadziej niż co pięć lat, może ono przybierać formę kursu, seminarium lub szkolenia online,
  • szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż co trzy lata, a w przypadku dużego zagrożenia co najmniej raz w roku (ma ono formę instruktażu).

Jak zorganizować okresowe szkolenie BHP?

Zorganizowanie szkolenia BHP nie jest jedynie kolejnym obowiązkiem, którego należy dopilnować. To ważna, bardzo praktyczna forma szkolenia, która zwiększa świadomość pracowników, podnosi ich bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko wypadków.

Co ważne, do przeprowadzenia szkolenia BHP we Wrocławiu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, którą oferuje nasza firma. Kursy, które przygotowaliśmy pozwalają wywiązać się z obowiązku prawnego, a do tego stanowią potężną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej. Na uwagę zasługuje również ich korzystna cena, elastyczność i możliwość otrzymania pełnej dokumentacji. Co ważne, nasze szkolenia są ciekawe i praktyczne, dzięki czemu w dużym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa.