Misja i zadania służby BHP - najważniejsze informacje

Podstawowe założenia bezpieczeństwa i higieny pracy definiują normy zawarte w Kodeksie Pracy oraz liczne rozporządzenia ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcąc przybliżyć Państwu tematykę misji i zadań  służby BHP, publikujemy poniższe pojęcia i podstawowe akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - J.t.  Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) przez ryzyko zawodowe rozumie się „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy…”. Zgodnie z §39a wymienionego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowania odpowiednich środków profilaktycznych i prowadzenia dokumentacji.

 

Ryzyko zawodowe należy ocenić:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

  • art. 226 Ustawy Kodeks pracy - "Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko (...)".

 

szkolenia wstępne bhp adrem

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) - wydane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736) nakazuje:

& 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (...).

& 6. 8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2".

 

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Częstym uchybieniem wskazywanym podczas czynności kontrolnych Państwowej Straży Pożarnej jest brak szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej – szkolenia odrębnego od szkolenia BHP. Zgodnie z zaleceniami PSP wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trakcie szkolenia BHP powinna być przekazywana przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Ich charakter określa rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- art. 4. 1. pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej – „Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności: (...) zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”.
Zastosowanie w ustawie takiego określenia – chociaż nie tak szczegółowego jak wytyczne dotyczące szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – przy czynnościach kontrolnych PSP najczęściej jest interpretowane jako konieczność udokumentowania przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Tutaj wątpliwości nie ma, bo przepisy w tym zakresie są spójne. Zgodnie z art. 207 & 3 Kodeksu pracy, w związku z art. 94 pkt. 4 Kodeksu pracy i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - z późn. zm. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), szkolenia te są obowiązkowe i obowiązek ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

 

 

Lokalizacja

Sławomir Łabieniec.
ul. Widok 1/20
50-052 Wrocław
Tel.
    +48 607 690 630
    +48 609 992 440
    +48 71 318 18 10
E-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.