Get Adobe Flash player

Szkolenia BHP

Zajmujemy się działalnością szkoleniowo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wszędzie tam gdzie zatrudniacie Państwo pracowników i tworzycie stanowiska pracy, należy spełnić szereg wymogów szczegółowo określonych w kilkudziesięciu aktach prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wymogów budowlanych i sanitarnych.

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nie narażać się na działania restrykcyjne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji mających za zadanie kontrolę technicznego bezpieczeństwa pracy i warunków zatrudnienia, należy zastosować się do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ oraz działem PRAWO gdzie znajdziecie Państwo krótkie wyjaśnienie kilku podstawowych wymagań stawianych pracodawcom przez obowiązujące przepisy prawne.


Główny specjalista BHP
i inspektor ochrony przeciwpożarowej
Sławomir Łabieniec


Szkolenia BHP Wrocław

start