Get Adobe Flash player

Szkolenia wstępne i okresowe BHP

Specjalista BHP z Wrocławia

Zajmujemy się działalnością szkoleniowo-doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzimy szkolenia i kursy BHP : wstępne i okresowe, audyty i analizy stanu BHP oraz szkolenia dla hakowych. W zakres naszych kompleksowych usług wchodzi również profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony BHP i przeciwpożarowej. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego oraz stanowisk pracy, w tym stanowisk komputerowych. Służymy również fachową pomocą przy prowadzeniu dochodzeń i analiz powypadkowych, oraz w przygotowaniu dokumentacji powypadkowej.

Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów budowlanych i sanitarnych.

Przepisy BHP - jesteśmy na bieżąco!

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nie narażać się na działania restrykcyjne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji mających za zadanie kontrolę technicznego bezpieczeństwa pracy i warunków zatrudnienia, należy zastosować się do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ oraz działem PRAWO gdzie znajdziecie Państwo krótkie wyjaśnienie kilku podstawowych wymagań stawianych pracodawcom przez obowiązujące przepisy prawne.

Główny specjalista BHP
i inspektor ochrony przeciwpożarowej
Sławomir Łabieniec

Szkolenia BHP Wrocław

start